Chi tiết tài liệu:  Quy chế sử dụng hệ thống CNTT

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quy chế sử dụng hệ thống CNTT
Mô tả:
Tên File:47223_Quy che su dung he thong CNTT.doc
Kích thước File: Rỗng
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:admin
Gửi ngày 05/09/2014 15:17
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:2016 Tải xuống
Cập nhật: 05/09/2014 15:18
Trang chủ: